ефирен

ефирен
прил. - въздушен, лек, ведър, тънък, прозрачен, лазурен
прил. - безплътен
прил. - нежен, изтънчен, префинен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • въздушен — прил. атмосферен прил. въздухообразен, газообразен прил. ефирен, лек, прозрачен прил. весел, лекомислен …   Български синонимен речник

  • изтънчен — прил. изискан, съвършен, префинен, рафиниран, изострен прил. деликатен, нежен, фин прил. вежлив, възпитан, благ, мил, приятен прил. елегантен, изящен прил. любезен, учтив прил. чувствителен …   Български синонимен речник

  • лек — прил. въздушен, весел, лекомислен прил. ефирен, прозрачен същ. лекарство, цяр, средство прил. малък, незначителен, слаб прил. мек, пухкав прил. успокоителен …   Български синонимен речник

  • нежен — прил. изтънчен, елегантен, префинен, деликатен, фин, тънък прил. крехък, слаб, изнежен, слабоват, слабичък прил. мил, благ, гальовен, любезен, приятен, чувствителен прил. изящен, красив, хубав, добър, миловиден прил. бащински, грижлив прил …   Български синонимен речник

  • неръкотворен — прил. нетленен, божествен, възвишен, идеален, изящен, ефирен …   Български синонимен речник

  • префинен — прил. нежен, изнежен, изтънчен, деликатен, фин, изискан, изящен, елегантен, рафиниран прил. чувствителен прил. ефирен …   Български синонимен речник

  • призрачен — прил. измамлив, лъжлив, нереален, недействителен, мним, въображаем, фантастичен, илюзорен, миражен, химеричен, странен, далечен, утопичен прил. въздушен, лек, като сянка, ефирен прил. неясен, смътен, прелестен, тих, спокоен, успокоителен прил.… …   Български синонимен речник

  • прозрачен — прил. прозирен, прегледен, проницаем, бистър, ясен, чист, видим, пропускаем прил. лек, ефирен прил. плитко скроен, прозиращ, шит с бели конци прил. светъл, ярък, безоблачен, спокоен, невинен …   Български синонимен речник

  • тънък — прил. възтънък, тъничък, изтънял, деликатен, нежен, слаб, отслабнал, фин прил. лек, ефирен прил. дипломатичен, хитър, остроумен, внимателен прил. подробен, точен прил. заострен, шилест прил. неуловим, едва доловим …   Български синонимен речник

  • фин — прил. тънък, остър, ефирен, хубав, красив, изящен прил. нежен, изнежен, изфинен, изтънчен, деликатен, възпитан, учтив прил. лукав, хитър, ловък прил. изискан прил. лек, неуловим, едва доловим прил. чудесен, великолепен, ш …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”